Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.


Zasadnicze cele działalności SIMP

  • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz gospodarki
  • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
  • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
  • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
  • troska o zabytki techniki, kultury materialnej i ochronę środowiska naturalnego,
  • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej

 

Zobacz nasze archiwum techniki

 

Komunikaty

Zebranie Prezydium Zarządu  Oddział SIMP w Poznaniu odbędzie się xx.xx.2015 r. o godzinie 15.30 sala 203 Domu Technika ul Wieniawskiego 5/9

Zebranie  Zarządu  Oddziału SIMPw Poznaniu odbędzie się xx.xx.2015 r.o godz. 16.30 w sali AHT  Domu Technika

Spotkanie Jubileuszowe Zarządów Kół, Sekcji, Towarzystw Naukowo Technicznych i Korporacji odbędzie się 08.09.2016r w Zamku SIMP w Rydzynie o godz 16.00 Wyjazd autobusu z Poznania o godzienie 13.50

Zebranie  Koła Seniorów w Poznaniu odbędzie się 08.11.2016 r. o godzinie 10.00 w Zakładach "Solaris" w Bolechowie, połączone ze zwiedzaniem Zakładu.

Zebranie Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych odbędzie się 21.11.2016 r. o godz. 17.00 w sali 118 w Domu Technika

Zebranie Koła Terenowego Nr 69 odbędzie się 27.09. 2016 o godz.17.00 w Sali AHT Domu Technika

 

Od 01.01.2015 r. nowy adres e-mail:  sekretariat@simp-poznan.pl