Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.
SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-technicznym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworzenie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.


Zasadnicze cele działalności SIMP

  • krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz gospodarki
  • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
  • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
  • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
  • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
  • troska o zabytki techniki, kultury materialnej i ochronę środowiska naturalnego,
  • propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej

 

Zobacz nasze archiwum techniki

 

Komunikaty

Zebranie Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych odbędzie się 25.04.2017 w sali 119 Domu Technika o godz. 17.00

W dniu 03.03.2017 na Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Witolda Kaweckiego ( relacja z uroczystości w aktualnościach).

W dniach 18/19 maja 2017 r. odbędzie się wyjazd techniczny dla członków SIMP Oddział w Poznaniu do zakładów "Barlinek"Sp z o.o. i LNG Świnoujście

 

Zebranie Koła Seniorów odbędzie się 09.03.2017r w Domu Technika w sali 119 o godz. 11:00 na temat "Konstrukcji modeli samolotów

bezzałogowych"-prezentacja przez studentów P.P. laureatów III miejsca na konkrrsie SAE Aero Desing w Kaliforni w USA w2016r

Zebranie Prezydium Oddziału SIMP odbędzie się dnia XX.XX.2017r w Domu Technika w sali nr XXX o godz. XX

Zebranie Zarządu Oddziału SIMP odbędzie się dnia XX.XX.2017r w Domu Technika w sali nr XXX o godz. XX

 

 

Od 01.01.2015 r. nowy adres e-mail:  sekretariat@simp-poznan.pl