Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

PIOTR JANICKI


Tytuł zawodowy i naukowy:    dr inż.
Data urodzenia:                      01.01.1939
Miejsce urodzenia:                  Wrząca Wielka
Data wstąpienia do SIMP:        01.03.1963
Nr legitymacji:                        38962

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT-NOT

 • Przewodniczący koła SIMP nr 15 (1972-1974)
 • Przewodniczący Sekcji Silników Spalinowych w latach (1980-1989)
 • Członek Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów (1984-1989)
 • Członek Rady Programowej ODK (1984-1986)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Zakładowego SIMP w HCP (1984-1986)
 • Członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP (1984-1989)
 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP (1990-1993)
 • Delegat Oddziału Poznańskiego na Walne Zjazdy Delegatów SIMP w latach od 1984 do 2014
 • Członek Komitetu Poznańskich Dni Techniki RW NOT (1984-1989)
 • Członek Komisji ds. Uprawnień Zawodowych Rady Głównej FSNT NOT (1994-1998)
 • Członek Komisji ds. Uprawnień Zawodowych ZG SIMP (1998-2002)
 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Energetycznej (2004 i nadal)
 • Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Stanisława Leszczyńskiego w Rydzynie
 • Członek Rady FSNT NOT w Poznaniu (1990 i nadal)
 • Członek prezydium (zarządu) RW NOT (FSNT-NOT) w Poznaniu (1993 i nadal)
 • Wiceprezes Rady FSNT NOT w Poznaniu (1991-1993) oraz (2001 i nadal)
 • Członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki (2004 i nadal)
 • Członek Zarządu Głównego SIMP (1987-1998) oraz (2000 i nadal)
 • Członek Prezydium Zarządu Głównego SIMP (1994-1998) oraz (2000 i nadal)
 • Członek Komisji Historycznej SIMP (2002 i nadal)
 • Członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Im. Prof. Jana Czochralskiego (2014-nadal)
 • Rzeczoznawca SIMP od 1975 roku
 • Konstruktor prowadzący w "H. Cegielski" budowę Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. - desygnowany przez SIMP
 • Wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu (1984-1989)
 • Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP (1994-1998) oraz (2000-2014)
 • Wiceprezes FSNT-NOT Rada w Poznaniu (2002-2005)
 • Prezes FSNT-NOT Rada w Poznaniu (2006-2014)
 • Prezes Oddziału SIMP w Poznaniu (1990 i nadal)
 • Prezes SIMP (2014- nadal)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez SIMP

 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (1982)
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1986)
 • Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (1992)
 • Godność Członka Honorowego SIMP (1996)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 50-lecia istnienia Oddziału (1985)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 60-lecia istnienia Oddziału (1995)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 70-lecia istnienia Oddziału (2005) 
 • Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce (2001)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT-NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1990)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1997)
 • Medal Pamiątkowy 50-lecia NOT (1997)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT z diamentem (2013)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Złoty Krzyż Zasługi (1984)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1987)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1980)
 • Złota Odznaka WKTiR (1989)
 • Srebrna Odznaka "Za Zasługi Dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego" (1987)
 • Brązowa Odznaka Zasłużonego Pracownika HCP (1985)
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego Pracownika HCP (1992)