Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Poznaniu

WITOLD KAWECKI


Tytuł zawodowy i naukowy:   mgr inż.
Data urodzenia:                     18.03.1931
Miejsce urodzenia:                 Tuszyn
Data wstąpienia do SIMP:     10.05.1955
Nr legitymacji:                        AB 0028

+2016

 

Pełnione funkcje w SIMP i FSNT-NOT

 • Przewodniczący Koła SIMP przy PFMŻ (1956-1960)
 • Przewodniczący Koła SIMP przy PFŁT (1962-1965)
 • Członek Zarządu Oddziału (1957-1963)
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału SIMP (1965-1969)
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału SIMP (1969-1989)
 • Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu - od 1990 roku
 • Członek Prezydium ZG SIMP (1963-1967)
 • Zastępca Przewodniczącego ZG SIMP (1980-1990)
 • Sekretarz Sekcji Maszyn Rolniczych (1957-1963)
 • Przewodniczący Zarządu Sekcji Transportu Wewnętrznego i Magazynowania (1984-2002)
 • Członek Rady Głównej NOT (1967-1984)
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Oddziału Wojew. NOT w Poznaniu (1976-1992)
 • Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku w Rydzynie (1969-1990)

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez SIMP

 • Złota Honorowa Odznaka SIMP (1965)
 • Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (1975)
 • Godność Członka Honorowego SIMP (1976)
 • Medal za zasługi dla Oddziału SIMP z okazji 50-lecia istnienia Oddziału (1985)
 • Medal za zasługi dla Oddziału z okazji 60-lecia istnienia Oddziału (1995)
 • Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce (2001)
 • Medal Oddziałów SIMP w Kaliszu, Koszalinie, Gdańsku, Warszawie, ZODOK, TMMT

Odznaczenia i wyróżnienia nadane przez FSNT-NOT

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1961)
 • Złota Odznaka Honorowa NOT (1965)
 • Diamentowa Odznaka Honorowa NOT (2013)

Odznaczenia państwowe, regionalne, inne

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1969)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia. Polski (1984)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego" (1970)
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1969)
 • Medal 30-lecia PRL (1974)
 • Medal 40-lecia PRL (1984)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977)
 • Zasłużony Działacz Kultury (1988)
 • Złota Odznaka "Za Opiekę Nad Zabytkami" (1988)
 • Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obronności Kraju" (1970)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (1978)
 • Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (1966)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi W Rozwoju Województwa Leszczyńskiego" (1985)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi W Rozwoju Piły" (1985)